Speciálně pedagogické centrum pro PAS Jihomoravský kraj

Aut

 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra (PAS) při ZŠ Brno, Štolcova 16 vzniklo v září roku 2004.

Stalo se tak prvním školským poradenským zařízením v České republice s orientací na poradenskou problematiku dětí a žáků s PAS. SPC navazovalo na práci SPC při ZŠ Brno, Sekaninova, které tyto služby zajišťovalo od roku 2002.

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je školské poradenské zařízení, které poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení na území Jihomoravského kraje.

Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Služby jsou zaměřené na podporu vzdělávání žáků s autismem.


KONTAKT:

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Brno

Štolcova 16/301

618 00 Brno

tel: 548 424 075 nebo 774 204 473

e-mail: spc@autistickaskola.cz

web: http://www.autistickaskola.cz/

Eva Honková | 14. 05. 2013

zpět na kategorii SPC - PPP

Diskuze