• Učení, na kterém záleží - Dany Coulter

    Learn

    Nebyl by svět lepším místem, kdyby naše děti visely na každém našem slově? Když by uctívali naše moudra a žili dle všeho, co jim říkáme, že mají dělat?

    Pravděpodobně ne, ale je jednodušší si to myslet. A je tak lákavé zkusit předávat své nahromaděné moudrosti právě tak, jak k nám přišly. A často to tak děláme, jako bychom...

    Zobrazit více...
  • Autismus – Kdo se v tom má vyznat?

    Autismus

    Triáda problémových oblastí

    Oblast sociální interakce

    Typ osamělý

    • nezájem o sociální kontakt, o komunikaci
    • nezájem o fyzický kontakt
    • samotářský, většinou ostatní ignoruje
    • neprojevuje strach z odloučení od rodičů
    • mívá snížený práh bolesti
    • může být i nepřiměřeně aktivní, agresivní
    • vůči blízkým může (i...
    Zobrazit více...
  • Lidé s Aspergerovým syndromem – lidé mnoha kvalit

    345389202_a81e4d43e7_o

    Mnoho lidí s AS je vysoce talentovaných. Najdou se mezi nimi výborní kreslíři, básníci, historici, hudebníci, matematici a další. Existují spekulativní závěry vycházející ze studia různých životopisů a deníků, že mnoho vynikajících inženýrů, vědců, herců, politiků a dalších slavných osobností měla...

    Zobrazit více...
  • Jak využít výchovných metod sociálních schopností z 50. let, které fungovaly pro mě - Temple Grandin

    V%c3%bdchova

    Když jsem v 50. letech chodila na základní školu, všechny děti se sociálnímu cítění učilo stejným způsobem. Když jsem byla na návštěvě u kamarádky a dopustila se u stolu nějakého nevhodného chování, kamarádčina matka mě opravila. A tato forma byla všude stejná – doma, u sousedů i ve škole. Všechny opravy probíhaly v klidu....

    Zobrazit více...
  • Čeho si mohou rodiče všimnout už v raném věku dítěte ?

    1017086_504777252937172_990393140_n

    Postřehy v komunikaci

    • Nereaguje nebo málo reaguje na své jméno
    • Vyjadřuje hlavně křikem a afektem, že něco chce
    • Opožděný vývoj řeči
    • Nepružně nebo málo reaguje na pokyny
    • Často působí dojmem, že neslyší
    • Zdá se, že slyší, ale zejména na řeč reaguje velmi málo  
    • Neukazuje ukazováčkem na zajímavé předměty
    • Nemává na rozloučenou     
    • ...
    Zobrazit více...
  • CO PRO MĚ ZNAMENÁ ASPERGERŮV SYNDROM?

    Albert_einstein

    12.8.2013

    Pro mě Aspergerův syndrom znamená hodně věcí. Když jsem byla malá, nikdo nevěděl, že nějaký Aspergerův syndrom je, ale jelikož mám i jiné tělesné postižení, tak mi dali jinou diagnózu. Diagnózu Aspergerův syndrom jsem dostala, až když jsem studovala na střední škole.

    Aspergerův syndrom mi přináší pozitiva a negativa. Pozitivem je, že se mohu setkávat se stejnými...

    Zobrazit více...